Drept Fiscal 2017

INFORMAŢII  CURS  DREPTUL  FINANŢELOR  PUBLICE  2017

Cursurile pentru disciplina Dreptul Finanţelor Publice la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, aferente semestrului II din anul universitar 2016 - 2017, încep la 27 februarie 2016 şi vor fi susţinute, de principiu în fiecare zi de luni, de Lect. univ. dr. Cosmin Flavius Costaş. Informaţii utile privind organizarea şi desfăşurarea acestui curs pot fi identificate mai jos:

I. Cursuri şi materiale pentru seminare. În condiţiile în care Dreptul Financiar şi Dreptul Fiscal, reunite sub cupola Dreptului Finanţelor Publice, sunt predate pe parcursul unui singur semestru, condensat (cu 3 ore de curs şi două ore de seminar), efortul studenţilor în ceea ce priveşte studiul individual va fi semnificativ. Prin urmare, recomandarea noastră este aceea de a fi achiziţionate şi utilizate următoarele cursuri şi materiale pentru seminare:

I.1. Cursuri. Informaţiile relevante pentru pregătirea examenului fiscal sunt cuprinse în lucrările:

1. Cosmin Flavius Costaş, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

2. Cosmin Flavius Costaş, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Drept fiscal 2016 Drept financiar 2016

I.2. Materiale pentru seminare. Pentru activitatea de la seminar, studenţii vor avea nevoie de următoarele:

1. Cosmin Flavius Costaş, Alina Mihaela Zah, Septimiu Ioan Puţ, Drept fiscal. Caiet de seminar, ediţia a III-a, Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;

2. Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală (actualizate la 5 februarie 2017), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017.

Ambele lucrări sunt disponibile, la Selling Point-ul Editurii Solomon din Cluj-Napoca, Str. Napoca, nr. 5, ap. 2, judeţul Cluj, în incinta agenţiei Royal Travel (program luni - vineri, între orele 10 - 18).

 caietDEseminar16_magenta      Codul fiscal 2017-1

I.3. Rute alternative. Studenţii Facultăţii de Drept pot alege şi orice alte cursuri şi materiale pentru seminare, dintre cele indicate în Bibliografie, cu recomandarea ca aceste lucrări să fie actualizate la nivelul anului 2017.

II. Politica noastră: Studenţii la drept nu au voie să fure. Titularul cursului susţine campania iniţiată de Societatea de Ştiinţe Juridice, cu titlul Studenţii la drept nu au voie să fure, alături de Editura Universul Juridic, Universul Juridic Magazin, Editura C.H. Beck, Beckshop şi Infolegal, pe următoarele coordonate:

- Studenţii la drept nu au voie să utilizeze cărţi piratate.

- Studenţii la drept nu au voie să copieze la examene.

Atragem atenţia în special asupra faptului că, potrivit art. 140 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau amendă reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe. Prin reproducere se înţelege realizarea, integrală sau parţială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar sau permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă (art. 14 din Legea nr. 8/1996). De asemenea, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet ori prin alte reţele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poate acesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual (art. 139 indice 8 din Legea nr. 8/1996).

Prin urmare, recomandarea noastră călduroasă, pentru a evita răspunderea penală, este aceea de a respecta dispoziţiile art. 139 indice 8 şi art. 140 din Legea nr. 8/1996.

III. Examen final. În anul 2017, examenul final la disciplina Dreptul Finanţelor Publice va fi un examen oral, destinat să verifice gradul de cunoaştere a principalelor probleme de drept financiar şi fiscal şi să testeze capacitatea studenţilor de a se implica în dezbateri pe temele de discuţii propuse, de a ridica probleme şi de a oferi soluţii, inclusiv prin determinarea practică a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor. Linia de examinare va urmări aspectele puse în discuţie în cursurile tipărite, problemele ridicate la cursuri şi dezbaterile sau aplicaţiile practice de la seminare. Participarea la examen nu este condiţionată de promovarea anterioară a vreunui alt examen.

IV. Bibliografie generală

 1. C.F. Costaş, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

 2. C.F. Costaş, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

 3. R. Bufan, M. Şt. Minea (coordonatori), Codul fiscal comentat şi adnotat, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;

 4. D. Şova, Drept fiscal, Ed. Solomon, Bucureşti, 2015;

 5. A.M. Raţiu, Drept financiar public. Drept bugetar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013;

 6. D. Drosu-Şaguna, Drept fiscal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013;

 7. R. Postolache, Drept financiar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013;

 8. I. Lazăr, Dreptul finanţelor publice, vol. I - Drept bugetar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;

 9. I.M. Costea, Drept financiar. Note de curs, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

10. M.I. Niculeasa, Summa fiscalis. Tratat de drept fiscal şi financiar public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

11. A. Fanu-Moca, C.D. Popa, Drept financiar public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

12. A. Di Pietro, T. Tassani, I principi europei del diritto tributario, Ed. CEDAM, Padova, 2014;

13. B. Terra, P. J. Wattel, European Tax Law, Ed. Kluwer Law International, Haga, 2012;

14. Ph. Malherbe, Elements of International Income Taxation, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2015;

15. A. Maitrot de la Motte, Droit fiscal de l'Union europeene, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2013;

16. C.F. Costaş (coordonator), Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016.