Cercetare

cercetareTEME LICENŢĂ PENTRU ANUL 2016 - 2017, DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE & CONTENCIOS FISCAL. Studenţii interesaţi pot identifica, în documentul Teme-licenta-2016-2017, domeniile de interes în care se recomandă redactarea lucrărilor de licență. Cu titlu excepţional, pot fi avute în vedere şi alte teme, în măsura în care ele sunt de actualitate, iar candidatul motivează serios interesul pentru o asemenea temă. Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită, până la 1.10.2016, un e-mail pe adresa ccostas@law.ubbcluj.ro, cu tema aleasă şi un plan de redactare a lucrării. Alternativ, pentru discuții referitoare la alegerea și dezvoltarea temei de cercetare propuse, coordonatorul previzionat poate fi contactat prin orice mijloc de comunicare actual disponibil.