Tax Magazine

Tax Magazine nr. 3/2016 este deja în pregătire. Cei care doresc să transmită materiale pentru acest număr, în vederea evaluării oportunităţii publicării, pot folosi adresele de e-mail office@editurasolomon.ro sau cosmin.costas@costas-negru.ro.

Tax Magazine 2-2016

Tax Magazine nr. 2/2016 a apărut cu anticipaţie şi a fost dedicat în întregime conferinţei de drept fiscal Cluj Tax Forum (Cluj-Napoca, 19 februarie 2016). Revista conţine cele 7 comunicări prezentate în cadrul conferinţei de Luisiana Dobrinescu (avocat, Dobrinescu & Dobrev - SCA), Radu Bufan (profesor, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti), Ciprian Păun (conferenţiar, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Sergiu Golub (lector, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Vladimir Marinescu (avocat, cabinet avocat Marinescu Vladimir), Tudor Vidrean-Căpuşan (avocat, Costaş, Negru & Asociaţii - SCA), Cosmin Flavius Costaş (lector, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca). Temele de discuţie abordate privesc fiscalitatea avocaţilor, noile reguli ale inspecţiei fiscale, arhitectura juridică a unui nou proces fiscal, regulile anti-abuz, protecţia datelor cu caracter personal, principiul certitudinii impunerii.

Tax Magazine 1-2016

Tax Magazine nr. 1/2016 deschide anul fiscal 2016 cu articole incitante. Fiscalitatea imobiliară în materie de TVA este din nou în discuţie, după ce instanţele încep să aplice hotărârea Curţii de Justiţie în afacerea Salomie şi Oltean. Continuăm seria discuţiilor referitoare la taxele de mediu şi abordăm, într-o primă parte, noul regim juridic al contribuţiilor sociale obligatorii. Revista deschide discuţiile pe marginea declaraţiei 088 şi a procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, probleme extrem de controversate, şi oferă o imagine a celor mai recente hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materie fiscală.

Tax Magazine este un produs al Editurii Solomon, cea mai recentă şi cea mai dinamică revistă de fiscalitate din România. Revista apare lunar, doar în format electronic, şi este indexată în baza de date internaţională HeinOnline.

Revista aduce în discuţie cele mai recente probleme ale fiscalităţii naţionale şi europene, sub semnătura unor profesionişti ai domeniului.

Cei care doresc să publice articole în această revistă sunt invitaţi să le transmită, în format electronic, fie direct Editurii Solomon (office@editurasolomon.ro), fie editorului revistei (cosmin.costas@costas-negru.ro).

Prima pagină a fiecărui număr şi oferta de abonamente pentru Tax Magazine 2016 pot fi găsite mai jos.

Tax Magazine 2015

Tax Magazine 2014

Abonamente Tax Magazine 2016:
- semestrial (ianuarie – iunie 2016) – 150 lei (TVA inclus)
- anual (ianuarie – decembrie 2016) – 250 lei (TVA inclus)
Abonamentul include si accesul la numerele anterioare (inclusiv cele din 2014 și 2015) ale revistei! Precizăm că accesul va fi permis începând cu primul număr al perioadei pentru care se face abonamentul.
Plata se face în contul Editurii Solomon SRL, RO88BTRLRONCRT0260426001, Banca Transilvania, CUI RO 32867605. Dovada plății (copie scanată a OP-ului sau numărul și data acestuia) trebuie transmise prin e-mail la adresa office@editurasolomon.ro. La scurt timp după recepţionarea plăţii, un reprezentant al Editurii va furniza detalii suplimentare privind accesul la numerele revistei (user, parolă, link, etc.).

Pentru orice alte informații suplimentare, Editura Solomon poate fi contactată prin e-mail la adresa office@editurasolomon.ro sau telefonic, la numărul 0725.356.750, de luni până vineri, în intervalul 9-18.